اصالت کالا

حتماً میدونید که طبق تعهد همیشگی روغنکده بکلی، اصالت همه کالاها از جانب ما تضمین میشه. به این معنی که چنانچه اصالت هرمحصولی از جانب مشتریان و همراهانمون مورد سوال بود میتونید اون محصول رو تحت آنالیز آزمایشگاهی معتبر قرار بدید تا اصالت و کیفیت کالا واستون تایید بشه. حتماً توجه داشته باشید که در صورت تایید نشدن اصالت کالا، روغنکده بکلی تمامی مسئولیت و هزینه اون آزمایشات رو به عهده میگیره. همچنین روغنکده بکلی هزیه کامل خرید کالا و هرگونه هزینه اضافی که از جانب مشتری انجام شده رو هم تقبل خواهد کرد. پس خیالتون راحت.

و اما در صورت تایید شدن اصالت کالاها، حتماً حتماً یک نسخه از اون رو هم برای ما ارسال کنید تا در کنار هم شادتر زندگی کنیم و با هم لذت ببریم.