مغز ماکادمیا تفت داده بی نمک | روغنکده بکلی

  • این مغز جهت کره گیری، بدون نمک و هر گونه افزودنی با استفاده از دستگاه ایتالیایی و با حرارت غیر مستقیم تفت خورده است.

  • تفت بدون ادویه در مغزیجات به علت از دست رفتن آب میان بافتی دانه و از طرفی افزوده نشدن هیچ ماده دیگری، باعث افزایش قیمت آن نسبت به مغزهای خام و مغزهای تفت خورده با نمک میشود.

360,000 تومان
انتخاب وزن:

توضیحات محصول:

خرید مغز ماکادمیا تفت داده بی نمک

نظرات (0)

محصولات پیشنهادی