روغنــکده بــکلی, بوتیــک ســلامتـی

روغن کرچک بکلی در شیشه متوسط
مقالات روغن کرچک

طبع روغن کرچک چیست؟

روغن کرچک از دانه های Ricinus Communis به دست می آید. مایعی زرد کم رنگ، چسبناک و روغنی نامحلول در آب است. ظاهری شفاف و

ادامه مطلب »